PHÒNG KINH DOANH CHEVROLET NAM HẢỈ GỮI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG LỜI CHÚC SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn những sản phẩm tốt nhất,dịch vụ nhanh chóng nhất, hoàn hảo nhất.

Sứ mệnh của chúng tôi là "Chúng tôi vì bạn" Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu chúng tôi có mặt.

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA ĐẠI LÝ. MỌI GIAO DỊCH XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

 

Ông: TRẦN ĐỨC THỊNH                                                                        

 

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Số điện thoại :0909.719.700

Mail:Chevrolet.thinh@gmail.com

 

 

 

 

 
Ông: NGÔ THANH PHONG                                      
                                      

Chức vụ: Trưởng nhóm kinh doanh

Số điện thoại: 0907.47.42.07

Mail: Phongchevroletvt@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông: ĐẶNG MINH ƯỚC                                                                           

 

Chức vụ: Tư vấn bán hàng

Số điện thoại :0933.711.236

Mail:Minhuocdang@gmail.com

 

 

 

 

 
                                                          

Ông: BÙI TẤN DŨNG                                                                                                       

 

Chức vụ: Tư vấn bán hàng

Số điện thoại : 0775333332

Mail: Dungluongauto@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                           

                                                                                    

Bà: VĂN HÀNG NGỌC                                                                  

Chức vụ: Tư vấn bán hàng

Số điện thoại : 0908.14.20.53

Mail: hangngocchevrolet@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                    

Ông: VŨ ĐÌNH HIẾU                                                                 

Chức vụ: Trưởng nhóm kinh doanh

Số điện thoại : 0933.006.567

Mail: hieuvubr89@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                                                                                                                                                 

           

 

                                                                                         

Bà: LÊ PHƯƠNG TÚ UYÊN                                                               

Chức vụ: Tư vấn bán hàng

Số điện thoại : 0962.455.514

Mail:lephuongtuuyen1995@gmail.com