Phụ kiện chính hãng

 • Mặt nạ cản trước đen bóng

  Mặt nạ cản trước đen bóng

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*:4.208.000

 • Logo đen bóng (trước)

  Logo đen bóng (trước)

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 390.00 đ

 • Tấm dán trang trí nắp capo

  Tấm dán trang trí nắp capo

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 2.571.000đ

 • Nắp đậy cửa đổ nhiên liệu

  Nắp đậy cửa đổ nhiên liệu

  Giá bán lẻ(chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 776.316 đ

 • Tấm dán trang trí cửa hậu

  Tấm dán trang trí cửa hậu

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 3.122.00 đ

 • Logo đen bóng (sau)

  Logo đen bóng (sau)

  Giá bán lẻ khuyến nghị*: 399.740 đ

 • Giá ngang nóc xe

  Giá ngang nóc xe

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 7.583.000 đ

 • Logo đen bóng (sau)

  Logo đen bóng (sau)

  Giá bán lẻ(chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 440.000 đ

 • Bộ Thảm lót chân

  Bộ Thảm lót chân

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 2.999.997 đ

 • Ốp viền cua bánh xe

  Ốp viền cua bánh xe

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 4.835.000 đ

 • Tấm lót sàn thùng xe

  Tấm lót sàn thùng xe

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 6.620.000 đ

 • Thanh trang trí thể thao thùng sau xe đen bóng

  Thanh trang trí thể thao thùng sau xe đen bóng

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 22.010.000 đ

 • Bộ đèn sàn

  Bộ đèn sàn

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 2.069.000 đ

 • Bộ ốp tay cửa mạ Crôm

  Bộ ốp tay cửa mạ Crôm

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 1.308.000 đ

 • Giữ cốc nước

  Giữ cốc nước

  Giá bán lẻ(chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 727.000 đ

 • Thanh trang trí thể thao thùng sau xe mạ Crôm

  Thanh trang trí thể thao thùng sau xe mạ Crôm

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 17.702.000 đ

 • Ốp trang trí tai xe mạ Crôm

  Ốp trang trí tai xe mạ Crôm

  Giá bán lẻ khuyến nghị*: 1.720.050 đ

 • Ốp trang trí tai xe mạ Crôm

  Ốp trang trí tai xe mạ Crôm

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 1.939.000 đ

 • Thanh trang trí cản trước mạ Crôm

  Thanh trang trí cản trước mạ Crôm

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 24.177.000 đ

 • Bậc lên xuống

  Bậc lên xuống

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 11.630.000 đ

 • Hộp dụng cụ thùng xe

  Hộp dụng cụ thùng xe

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt): 5.929.000 đ

 • Nắp thùng xe cứng

  Nắp thùng xe cứng

  Giá bán lẻ(chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 43.813.000 đ

 • Vè che mưa

  Vè che mưa

  Giá bán lẻ khuyến nghị*: 4.108.397

 • Nắp thùng xe mềm

  Nắp thùng xe mềm

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 17.534.000 đ

 • Ống lấy gió trên cao

  Ống lấy gió trên cao

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 23.600.022 đ

 • Ốp trang trí cản trước

  Ốp trang trí cản trước

 • Ốp trang trí cản sau kèm ốp ống xả mạ crôm

  Ốp trang trí cản sau kèm ốp ống xả mạ crôm

 • Cánh lướt gió trên cao (Phụ kiện có bán rời)

  Cánh lướt gió trên cao (Phụ kiện có bán rời)

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 4.473.000 đ

 • Bộ ốp viền cua bánh xe (Phụ kiện có bán rời)

  Bộ ốp viền cua bánh xe (Phụ kiện có bán rời)

  Giá bán lẻ(chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 5.441.000 đ

 • Logo đen bóng (trước)

  Logo đen bóng (trước)

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 381.000 đ

 • Mặt nạ cản trước đen bóng

  Mặt nạ cản trước đen bóng

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 4.107.000 đ

 • Tấm dán trang trí nắp capo

  Tấm dán trang trí nắp capo

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 2.509.000 đ

 • Ốp trang trí tai xe mạ crôm

  Ốp trang trí tai xe mạ crôm

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 1.893.000 đ

 • Nắp đậy cửa đổ nhiên liệu

  Nắp đậy cửa đổ nhiên liệu

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 916.000 đ

 • Bộ ốp tay cửa mạ crôm

  Bộ ốp tay cửa mạ crôm

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 1.308.000 đ

 • Logo đen bóng (sau)

  Logo đen bóng (sau)

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 441.000 đ

 • Ốp trang trí cửa hậu

  Ốp trang trí cửa hậu

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 2.412.000 đ

 • Ốp chống trầy cốp sau

  Ốp chống trầy cốp sau

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 3.016.000 đ

 • Bộ màn hình và đầu DVD hàng ghế sau

  Bộ màn hình và đầu DVD hàng ghế sau

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt)*: 19.451.000 đ

 • Giữ cốc nước

  Giữ cốc nước

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt) *: 727.000 đ

 • Hộp đựng đồ (cho phiên bản LT)

  Hộp đựng đồ (cho phiên bản LT)

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt) *: 3.237.000 đ

 • Lưới khoang hành lý

  Lưới khoang hành lý

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt) *: 747.000 đ

 • Giá để đồ khoang hành lý

  Giá để đồ khoang hành lý

  Giá bán lẻ (chưa bao gồm thuế và phí lắp đặt) *: 3.728.000 đ